Εμείς - Επικοινωνία
Αναχωρήσαντες Διδάσκαλοι
Βιβλία
Ιστοσελίδες
Προσφορές στο Βωμό της Εργασίας των Αδελφών
FORUM (Q-A)
Έξοδος

Τα κείμενα που είναι αναρτημένα στον παρόντα ιστότοπο, δεν αποτελούν επίσημες θέσεις καμιάς συγκεκριμένης οργάνωσης, αλλά απηχούν υποκειμενικές, αυθόρμητες και βιωματικές γνώμες των αρθρογράφων του.

Κατά συνέπεια, τα άρθρα αυτά τελούν υπό συνεχή αναθεώρηση για βελτίωση, με προσθήκες, διορθώσεις, απαλείψεις, κ.λ.π.

Επιτρέπεται η χρήση και η αναδημοσίευση αποσπασμάτων ή ολόκληρων άρθρων του παρόντος ιστότοπου, μόνον με αναφορά της πηγής.

2007-17 Sar Solaris


Κατασκευή ιστοσελίδας: Λάκων

Εισαγωγή

Αγαπητοί φίλοι επισκέπτες και ενδεχομένως, έντιμοι αδελφοί /ές της όποιας Μαρτινιστικής Γραμμής, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας! 

Ο σκοπός της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, δεν είναι ο συνήθης, δηλ δεν αποσκοπεί στο να σας παρέξει πληροφορίες πάνω στον Μαρτινισμό, στην ιστορία του, στους μύθους και στους θρύλους του, στους πραγματικούς ή μυθικούς ιδρυτές του, στις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν ή ακόμη δημιουργούνται υποτίθεται- για να τον υπηρετήσουν, ή για τα σχετικά βιβλία. Αυτό ήδη το καλύπτουν οι υφιστάμενες ξενόγλωσσες και τελευταία, και ελληνόγλωσσες ιστοσελίδες. 

Ο σκοπός της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, είναι να σας παροτρύνει στην ουσία της πνευματικότητας!

Και η ουσία της πνευματικότητας δεν είναι τίποτε παραπάνω, από την εργασία πάνω στον εαυτό μας, πρακτικά, στην καθημερινότητά μας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. 

Και ως προτροπή και παρακίνηση, σας εκθέτουμε αποσπάσματα της συλλογικής δουλειάς μας ως Μαρτινιστικής Επτάδας Ιωαννίνων, στο μέτρο που αυτό το μοίρασμα είναι εφικτό, μέσα από μια ιστοσελίδα. 

Ζούμε σε μια εποχή, στης οποίας τα θετικά, συγκαταλέγεται η αφθονία των πληροφοριών, καθώς και των μέσων διάχυσης, αποθήκευσης και κυκλοφορίας. Το διαδίκτυο αποτελεί το πιο φημισμένο και προσιτό, σιγά-σιγά, μέσο. Πέρασαν οι εποχές που η πληροφορία ήταν κρυφή και δυσεύρετη. Τα πάντα είναι προσιτά σόποιον στ αλήθεια επιθυμεί να διαθέσει τον χρόνο του για να τα έχει. Δεν υπάρχουν πλέον μυστικά, αποκρυφιστικά, εσωτεριστικά, μυστικιστικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή όποια άλλα. 

Εκείνο όμως που είναι δυσεύρετο είναι το είναι! 

Το να έχεις μαρτινιστικές ή άλλες γνώσεις, το να έχεις μαρτινιστικά ή άλλα βιβλία, το να έχεις πάρει μαρτινιστικές ή άλλες μυήσεις, το να έχεις μαρτινιστικούς ή άλλους βαθμούς, το να έχεις μαρτινιστικές αυθεντικές διαδοχές, το να έχεις μαρτινιστικές αυθεντικές διδασκαλίες και το να έχεις ό,τι άλλο αυθεντικό, δεν λέει και πολλά πράγματα, αν ταυτόχρονα δεν είσαι. 

Το να έχεις είναι κάτι, είναι ίσως, ως ένα βαθμό αναγκαίο, στο μορφικό πεδίο της ύλης όπου εστιάζεται η συνειδητότητά μας τώρα, αλλά όχι και ικανό, για να σε μεταθέσει στην γνήσια και αγνή πνευματικότητα, στο υπούργημα του Ανθρώπου-Πνεύματος. 

Ο ίδιος ο Άγνωστος Φιλόσοφος, ο Σεβάσμιος Διδάσκαλός μας, έλεγε ότι τα βιβλία είναι σαν παράθυρα απ όπου κοιτάμε στην αλήθεια, δεν είναι η ίδια η αλήθεια. 

Ο σκοπός είναι να Γνωρίσουμε την αλήθεια, αλλά, οι γνώσεις είναι πληροφορίες και όχι Γνώση, διότι κάθε αληθινή Γνώση είναι ταύτιση. Ο σκοπός δηλ. είναι να μετέχουμε στην αλήθεια, να γίνουμε κοινωνοί της αλήθειας για να μας απελευθερώσει, όπως μας υποσχέθηκε ο Υπέρτατος Διδάσκαλος.

Sar Solaris

classifiedads.com

Free-counter-plus.com

classifiedads.com